In het Westen wordt tantra meestal onmiddelijk geassocieerd met seksuele praktijken van spirituele aard. Bij tantra yoga is dat niet het geval. Deze les draait om de de tradionele betekenis van het woord tantra: het verkennen van ons bewustzijn.

Je kunt de liggende (Tridosha balancing) serie of de staande serie volgen (in aparte lessen). Beide series komen van de traditionele tantra yoga. Tantra betekent essentie/eenheid. Yoga verbindt.

Het is niet je taak liefde te zoeken,
maar wel om in jezelf alle muren te slechten
die je gebouwd hebt om haar buiten te houden.
Rumi

De liggende serie helpt je te ontspannen en nodigen je uit om je prestatiedrang te laten varen. Volgens de Indiase Ayurveda breng je hiermee de drie dosha’s (tridosha) Vata, Pitta en Kapha in harmonisch evenwicht. In deze lessen komen veel liggende houdingen voor die beginnen en eindigen in Shavasana. Met aandacht voor de bevrijdende kracht van de adem en ontspanning kom je weer bij je creatieve en wakkere zelf.
“Shavasana, the easiest posture to learn and the most difficult to master.”

In de staande serie komen, zoals je kunt verwachten, veel staande houdingen voor, maar net als bij de liggende serie ligt de nadruk in deze les op de ontspanning en het loslaten waardoor je het lichaam toestaat in zijn natuurlijke allignment te komen. Na de serie eindigen we in liggende poses of met pranayama.

De staande en liggende serie zijn heel goed met elkaar te combineren / na elkaar te volgen.